Zittingsdatum Raad van State

11-11-2013

De Raad van State heeft de zittingsdatum bepaald op 13 januari 2014 van 10.00 tot 16.00 uur.

Het inpassingsplan valt onder de Crisis- en Herstelwet. Een uitspraak van de Raad van State mag op grond van deze wet verwacht worden voor 15 februari 2014.