Onderzoek naar duurzame restwarmtelevering

11-11-2013

De GRNR en het Warmtebedrijf Rotterdam onderzoeken of bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard kan worden gekoppeld aan De Nieuwe Warmteweg, het warmtetransportnet van Warmtebedrijf Rotterdam. Dit warmtenet transporteert de restwarmte die vrijkomt bij industriële processen in de Rotterdamse haven naar de regio. De warmte kan worden gebruikt voor verwarming én - met behulp van absorptiekoelmachines - ook voor koeling.

Voorzitter Cees Versendaal: “Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard wordt een duurzaam bedrijventerrein. Er zijn onder meer plannen voor windmolens, zonne-energie en duurzaam bouwen. Een levering van warmte en koude op Nieuw Reijerwaard door Warmtebedrijf Rotterdam leidt tot een reductie van CO2-uitstoot. Het kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de gestelde duurzaamheidsdoelen.”