Werkzaamheden in november 2013

11-11-2013

De Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard begint in november 2013 met voorbereidende werkzaamheden van de eerste fase van de ontwikkeling Nieuw Reijerwaard. De werkzaamheden duren tot eind januari.


Wat gaat er gebeuren?
In november wordt gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor het bouwrijp maken van de eerste fase van Nieuw Reijerwaard. Het gaat om het gedeelte achter Rijksstraatweg nr. 202 tot en met de Voorweg (zie de plattegrond). De omwonenden van dit gebied worden met een brief nader geïnformeerd. De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van een voorbelasting op een deel van de toekomstige bedrijfslaan en het tracé voor het riool. Daarvoor wordt een laag zand op de ondergrond gestort, zodat deze wordt verstevigd met het oog op de latere bebouwing of werkzaamheden. Het zand wordt met vrachtwagens aangevoerd. Voorafgaand aan het voorbelasten wordt de gasleiding in dit gebied duidelijk aangegeven, op deze leiding mag geen voorbelasting worden geplaatst. Via zogenoemde zakbaken wordt in de gaten gehouden dat de gasleiding geen gevolgen ondervindt van de voorbelasting. De gasleiding mag niet in beweging komen.

Plattegrnd werkzaamheden nvember 13