Ondertussen in het gebied (15 oktober 2013)

15-10-2013

Zullen begin november de eerste werkzaamheden in het gebied zichtbaar zijn. Dan wordt gestart met het zetten van zakbakens bij de gasleiding en het voorbelasten van de 1e bedrijfslaan in de 1e fase.
Zie ook ‘planning werkzaamheden’.