Voortgang procedure Raad van State

15-10-2013

De Raad van State heeft de Stichting advisering Bestuursrechtspraak (StaB) benoemd als deskundige. Aan de StaB is gevraagd de aspecten van het plan met betrekking tot het verkeer en geluid te beschrijven voorzover deze nodig zijn voor de behandeling van de beroepen. De Raad van State heeft gevraagd uiterlijk 4 november een schriftelijk verslag aan hen uit te brengen.