Voorkeursrecht Nieuw Reijerwaard

15-10-2013

Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland hebben op 2 oktober 2013 op een aantal percelen in Nieuw Reijerwaard de Wet voorkeursrecht gemeenten gevestigd. Dat betekent dat deze percelen eerst aan de provincie moeten worden aangeboden als de eigenaar de grond wil verkopen. De eigenaren kunnen tot 6 weken na de publicatie van het besluit bezwaar indien bij Provinciale Staten.

Het besluit van de provincie ligt ter inzage op het provinciehuis in Den Haag, Zuid-Hollandplein 1, op het gemeentehuis van Ridderkerk, Koningsplein 1, en op het gemeentehuis van Barendrecht, Binnenhof 1.

Het besluit is op 8 oktober 2013 in werking getreden, daags na publicatie in de Staatscourant. Voor een aantal eigenaren die gedurende drie jaar vrij waren te verkopen aan derden, geldt de vervaldatum. Eigenaren zijn daarvan op de hoogte gesteld. Het voorkeursrecht eindigt uiterlijk tien jaar na inwerkingtreding van het inpassingsplan.