Vervolg onderzoek woningen Rijksstraatweg

26-9-2013

Het Dagelijks Bestuur heeft besloten om het onderzoek dat is uitgevoerd naar eventuele aankoop van woningen aan de Rijksstraatweg iets te verbreden naar een Quick Scan voor de hele Rijksstraatweg. Daarmee wordt invulling gegeven aan het verzoek van de gemeente Ridderkerk en de motie die door Provinciale Staten is aangenomen tijdens de behandeling van het inpassingsplan.

Inmiddels is duidelijk geworden dat de provincie geen geld beschikbaar heeft of stelt voor het onderzoek of aankoop van woningen. De Quick Scan wordt uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Ridderkerk en zal begin november gereed zijn. Op basis van deze quick scan kunnen zowel de GRNR als de gemeente Ridderkerk een standpunt ten opzichte van de eventuele aankoop van extra woningen bepalen.