Nieuwsbrief

Nieuw Reijerwaard

21 december 2012, nummer 9

 

 
 

Nieuw Reijerwaard staat de komende jaren een grote verandering te wachten. Het gebied krijgt een bedrijfsbestemming. Het huidige gebruik (agrarisch en glastuinbouw) eindigt. Deze ontwikkeling heeft een grote impact op het gebied, de omgeving en de bewoners en gebruikers ervan.

 

Wij willen u daarom graag zo volledig mogelijk informeren over de ontwikkeling Nieuw Reijerwaard. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de ontwikkeling en realisatie van Nieuw Reijerwaard. Als u vragen heeft, waar u in de nieuwsbrief geen antwoord op vindt, kunt u die stellen via info@nieuwreijerwaard.eu.

 
 

 

 

Bouwactiviteiten Voorweg

Van verschillende kanten wordt gevraagd hoe het kan dat er een nieuwe kas wordt gebouwd op een perceel aan de Voorweg. Voor de kas is bouwvergunning aangevraagd en verleend op basis van het huidige bestemmingsplan. Het inpassingsplan dat door de provincie wordt opgesteld, treedt in werking na uitspraak van een voorzieningenrechter.

 

Vanaf het moment dat het ontwerpinpassingsplan is vastgesteld, gaat daar een beschermende werking van uit. Vanaf dat moment kunnen er geen bouwvergunningen meer worden afgegeven die strijdig zijn met het nieuwe plan. Voor Nieuw Reijerwaard is dat vanaf 6 november 2012, toen GS het ontwerpinpassingsplan heeft vastgesteld.

 

 

Sloopactiviteiten

In opdracht van de Ontwikkelmaatschap Ridderster (OMR/het cluster tuinders) worden binnenkort de eerste woningen gesloopt binnen het gebied. Voor deze en eerdere sloop (van de kassen), zijn alle benodigde vergunningen en vrijstellingen aangevraagd en verleend, incl. asbest en flora en fauna. De gemeente Ridderkerk houdt actief toezicht.

 

Het ministerie van EL&I heeft 3 december 2012 als reactie op een verzoek tot handhaving laten weten dat de Flora- en faunawet niet wordt overtreden. Het ministerie concludeert ook dat er voor de huidige werkzaamheden door OMR geen overtredingen te verwachten zijn en dat zij niet handhavend zullen optreden. Mogelijk is voor de toekomstige werkzaamheden, die in opdracht van de GRNR zullen worden uitgevoerd, wel een ontheffing vereist. De GRNR zal in dat geval ontheffing aanvragen.

 

 

 
Boek 'Denkend aan de Polder'
 

24 januari vindt de boekpresentatie plaats van het boek ‘Denkend aan de Polder’. De mensen die zich voor een boek hebben ingeschreven, krijgen daarvoor een uitnodiging. De GRNR schenkt alle bewoners, eigenaren en bedrijven in de polder een exemplaar van het boek. Ook zij ontvangen een uitnodiging voor deze bijeenkomst.

 

Denkend aan de polder

 
 

 

 

Prettige Kerstdagen!

Alle bestuurders en medewerkers van de GRNR wensen u prettige kerstdagen en een mooie jaarwisseling. De volgende nieuwsbrief kunt u in 2013 verwachten.

 

 

  Deze nieuwsbrief is een twee-wekelijkse uitgave van de GR Nieuw Reijerwaard.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden.
 

 

 

Telefoon: 0180 2000 30 | email: info@nieuwreijerwaard.eu