Nieuwsbrief

Nieuw Reijerwaard

04 december 2012, nummer 8

 

 
 

Nieuw Reijerwaard staat de komende jaren een grote verandering te wachten. Het gebied krijgt een bedrijfsbestemming. Het huidige gebruik (agrarisch en glastuinbouw) eindigt. Deze ontwikkeling heeft een grote impact op het gebied, de omgeving en de bewoners en gebruikers ervan.

 

Wij willen u daarom graag zo volledig mogelijk informeren over de ontwikkeling Nieuw Reijerwaard. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de ontwikkeling en realisatie van Nieuw Reijerwaard. Als u vragen heeft, waar u in de nieuwsbrief geen antwoord op vindt, kunt u die stellen via info@nieuwreijerwaard.eu.

 
 

 

 

Planning werkzaamheden

In Nieuw Reijerwaard en de directe omgeving van het plan vinden de komende jaren aanpassingen aan de infrastructuur plaats. De herstructurering van het bedrijventerrein BT-Oost in Barendrecht leidt tot aanpassing en herstraten van de wegen op Dierenstein, de Spoorlaan gaat aangelegd worden en de Gebroken Meeldijk krijgt een opknapbeurt. In de komende jaren staat ook een grote aanpassing van de IJsselmondse knoop (de aansluiting op de A15 bij Van der Valk/het Waterschap/the Greenery) op het programma.

Binnen Nieuw Reijerwaard worden bedrijfslanen aangelegd en wordt, via een tunneltje onder de Rijksstraatweg, een verbinding gemaakt tussen de Voorweg, de Handelsweg, de Verenambachtseweg en de nieuwe Spoorlaan. Op de Verbindingsweg worden aansluitingen gemaakt van de bedrijfslanen.

planning-werkzaamheden

 

Sommige van deze werkzaamheden kunnen gelijktijdig uitgevoerd worden. Bij andere werken geldt dat dat niet het geval is. Een voorbeeld: als aan de IJsselmondse knoop gewerkt wordt, is het belangrijk dat alle andere verbindingen beschikbaar zijn en er op die wegen geen werkzaamheden zijn die het verkeer belemmeren.

Op deze manier is naar alle werkzaamheden in het gebied gekeken. Het gaat zowel om werkzaamheden die door en onder verantwoordelijkheid van Barendrecht uitgevoerd worden, als om werken die door en onder verantwoordelijkheid van de GRNR worden gerealiseerd. De planning van de werkzaamheden is in beeld gebracht.

Tenslotte: deze planning geeft de volgorde van de werkzaamheden en een indicatie van de periode waarin ze uitgevoerd worden weer, zoals er naar gekeken is op de peildatum. Deze datum staat voorop de rapportage en wordt op elke pagina weergegeven. De planning wijzigt regelmatig. Periodiek wordt een nieuwe, aangepaste planning op de site geplaatst. Voor aanvang van de werkzaamheden worden direct betrokkenen tijdig door de GRNR of de gemeenten Barendrecht en Ridderkerk geïnformeerd. Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend.

 

 

 
Boek over nieuw reijerwaard naar de drukker
 

Het boek ‘Denkend aan de Polder’ over Nieuw Reijerwaard is inmiddels afgerond en ligt bij de drukker. Op 24 januari wordt het eerste boek officieel overhandigd aan één van de bewoners van de polder. Teun Rijsdijk, de samensteller van het boek, werd afgelopen week al geinterviewd door een verslaggever van RTV Rijnmond. U kunt het interview hier terugluisteren.

 

Denkend aan de polder

 
 

 

 

  Deze nieuwsbrief is een twee-wekelijkse uitgave van de GR Nieuw Reijerwaard.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden.
 

 

 

Telefoon: 0180 2000 30 | email: info@nieuwreijerwaard.eu