Nieuwsbrief

Nieuw Reijerwaard

21 november 2012, nummer 7

 

 
 

Nieuw Reijerwaard staat de komende jaren een grote verandering te wachten. Het gebied krijgt een bedrijfsbestemming. Het huidige gebruik (agrarisch en glastuinbouw) eindigt. Deze ontwikkeling heeft een grote impact op het gebied, de omgeving en de bewoners en gebruikers ervan.

 

Wij willen u daarom graag zo volledig mogelijk informeren over de ontwikkeling Nieuw Reijerwaard. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de ontwikkeling en realisatie van Nieuw Reijerwaard. Als u vragen heeft, waar u in de nieuwsbrief geen antwoord op vindt, kunt u die stellen via info@nieuwreijerwaard.eu.

 
 

 

 

nieuwe-voorzitter-algemeen-bestuur

Tijdens de AB vergadering maandag 19 november heeft de heer Cees Versendaal het voorzitterschap van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard overgenomen van de heer Meindert Vroegindeweij. Conform artikel 19 lid 3 van de gemeenschappelijke regeling rouleert het voorzitterschap bij toerbeurt voor de duur van één jaar. De voorzitter van de GRNR zit de vergaderingen van het dagelijks bestuur en van het algemeen bestuur voor. In het bestuur van de GRNR zitten vertegenwoordigers van de gemeenten Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam.

  Cees

 

 

 
Helaas geen geluid
 

Door een technische storing is het maandagavond 19 november niet gelukt de vergadering van het AB van de GRNR live uit te zenden. Er is ook geen geluidsopname gemaakt, zodat de vergadering niet terug te luisteren is. Er wordt wel een verslag gemaakt. Zodra het verslag beschikbaar is wordt het geplaatst op de site.

   
 

 

 

Inloopavond

Maandagavond 19 november was de inloopavond van de provincie over het ontwerpinpassingsplan Nieuw Reijerwaard. De avond is door ongeveer 125 belangstellenden bezocht. De provincie bood informatie over alle aspecten van het ontwerpinpassingsplan, bezoekers konden informatie inwinnen over de verkeersafhandeling in de toekomst, het stedenbouwkundig plan, de MER-rapportage, het exploitatieplan en de verdere procedure. Tot 27 december bestaat de mogelijkheid om een zienswijze op het ontwerpinpassingsplan of het ontwerpexploitatieplan in te dienen bij de provincie. Hier vindt u de afbeeldingen die zijn getoond tijdens de inloopavond. Hier vindt u de toelichting op het ontwerpinpassingsplan die is gemaakt ten behoeve van de behandeling in het Algemeen Bestuur.

  Ontwerp inpassingsplan

 

 

  Deze nieuwsbrief is een twee-wekelijkse uitgave van de GR Nieuw Reijerwaard.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden.
 

 

 

Telefoon: 0180 2000 30 | email: info@nieuwreijerwaard.eu