Nieuwsbrief

Nieuw Reijerwaard

13 mei 2015, nummer 53

 

Werkzaamheden in het gebied
 

Momenteel wordt gewerkt aan de voorbereidende werkzaamheden van de derde fase van de ontwikkeling Nieuw Reijerwaard. Deze werkzaamheden duren tot juni 2015. Het gaat om het gebied tussen de Verbindingsweg en de Hoogzandweg, grenzend aan de A15/A16 (zie kaartje). Onderdeel hiervan is de voorbereiding van de nieuwe bedrijfslaan in dit gebied (de stippellijn op het kaartje).

Kaart

Tegelijkertijd met de voorbereiding van de derde fase wordt gewerkt aan het kruispunt van de Verbindingsweg met de nieuwe bedrijfslaan. Hiervoor wordt ook aan de noordkant van de Verbindingsweg gewerkt. Zodoende kan deze aansluiting op de Voorweg het komend jaar al worden gerealiseerd.

 

De aansluitingen van de bedrijfslanen op de Verbindingsweg krijgen in een latere fase van het plan ook een rol in omleidingsroutes.

Kaart

 
 

 

 

 
Spreekuur in de keet
 

Elke woensdagmiddag is er tussen 15:30 uur en 16:30 uur spreekuur in de keet. De directeur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard is tijdens het spreekuur aanwezig in de keet aan de Verbindingsweg 38.

 

Heeft u vragen over Nieuw Reijerwaard, dan kunt u tijdens het spreekuur altijd binnenlopen. Wilt u op een ander moment de directeur van de GRNR spreken, dan kunt u een afspraak maken via 0180 – 2000 30 of info@nieuwreijerwaard.eu.

 
 

 

 

Maandag 22 juni vergadering AB
 

Maandag 22 juni om 18:00 uur is de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard in de raadszaal van het gemeentehuis van Ridderkerk. De agenda en stukken van deze vergadering worden gepubliceerd in De Combinatie en De Schakel van donderdag 18 juni en zullen te vinden zijn op www.nieuwreijerwaard.eu onder het kopje vergaderingen.

 

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur van de GRNR zijn openbaar. U kunt inspreken in de vergadering van het Algemeen Bestuur op punten die op de agenda staan. Dan moet u uiterlijk maandag 22 juni vóór 12.00 uur een verzoek indien bij de GRNR via info@nieuwreijerwaard.eu of via telefoonnummer 0180 – 200030.

 
 

 

 

 
 

Nieuw Reijerwaard staat de komende jaren een grote verandering te wachten. Het gebied krijgt een bedrijfsbestemming. Het huidige gebruik (agrarisch en glastuinbouw) eindigt. Deze ontwikkeling heeft een grote impact op het gebied, de omgeving en de bewoners en gebruikers ervan.

 

Wij willen u daarom graag zo volledig mogelijk informeren over de ontwikkeling Nieuw Reijerwaard. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de ontwikkeling en realisatie van Nieuw Reijerwaard. Als u vragen heeft, waar u in de nieuwsbrief geen antwoord op vindt, kunt u die stellen via info@nieuwreijerwaard.eu.

 
 

 

 

  Kavels voor vers logistiek Deze nieuwsbrief is een periodieke uitgave van de GR Nieuw Reijerwaard.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden.
 

 

 

Telefoon: 0180 2000 30 | email: info@nieuwreijerwaard.eu