Nieuwsbrief

Nieuw Reijerwaard

25 oktober 2012, nummer 5

 

 
 

Nieuw Reijerwaard staat de komende jaren een grote verandering te wachten. Het gebied krijgt een bedrijfsbestemming. Het huidige gebruik (agrarisch en glastuinbouw) eindigt. Deze ontwikkeling heeft een grote impact op het gebied, de omgeving en de bewoners en gebruikers ervan.

 

Wij willen u daarom graag zo volledig mogelijk informeren over de ontwikkeling Nieuw Reijerwaard. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de ontwikkeling en realisatie van Nieuw Reijerwaard. Als u vragen heeft, waar u in de nieuwsbrief geen antwoord op vindt, kunt u die stellen via info@nieuwreijerwaard.eu.

 
 

 

 

Opname bouwkundige

Bewoners en eigenaren van grond of een bedrijf op Nieuw Reijerwaard krijgen komende week een brief van de GRNR over de opname van de bouwkundige staat van hun opstallen en erf.

Sloop kassen

In de komende jaren worden in Nieuw Reijerwaard vele werkzaamheden verricht. Er worden wegen, watergangen, kabels en leidingen aangelegd en bedrijven gebouwd. Op het moment worden, in opdracht van het cluster tuinders, sloopwerkzaamheden uitgevoerd. De GRNR stelt alles in het werk om deze werkzaamheden in goede banen te leiden.

 

De GRNR laat in november een gespecialiseerd bedrijf de bouwkundige staat van opstallen en erven op Nieuw Reijerwaard vastleggen, door middel van het maken van foto’s en/of schriftelijk vastleggen van de huidige situatie. Wanneer in een later stadium blijkt dat er schade is ontstaan door de werkzaamheden, dan kan dit eenvoudig getoetst worden aan het eerder gemaakte rapport.

De opnames worden gedaan door Hanselman Taxaties BV.. Bewoners en eigenaren krijgen het opname-rapport over hun eigen bezittingen.

Hanselman Taxaties

 

 

 
Aftreden voorzitter dagelijks bestuur
 

Meindert Vroegindeweij treedt af als voorzitter van het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling. Hij blijft lid van het dagelijks bestuur. Conform artikel 19 lid 3 van de gemeenschappelijke regeling rouleert het voorzitterschap bij toerbeurt voor de duur van één jaar. Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op maandag 19 november aanstaande staat de verkiezing van een nieuwe voorzitter op de agenda. De voorzitter van de GRNR zit de vergaderingen van het dagelijks bestuur en van het algemeen bestuur voor. In het bestuur van de GRNR zitten vertegenwoordigers van de gemeenten Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam. Uit hun midden kiezen zij een nieuwe voorzitter.

  sorteren  
 

 

 

  Deze nieuwsbrief is een twee-wekelijkse uitgave van de GR Nieuw Reijerwaard.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden.
 

 

 

Telefoon: 0180 2000 30 | email: info@nieuwreijerwaard.eu