Nieuwsbrief

Nieuw Reijerwaard

14 maart 2014, nummer 32

 

 
Laatste vergadering Algemeen Bestuur (AB) in huidige samenstelling
 

Op maandagavond 10 maart was de laatste vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van de Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) in de huidige samenstelling.

De manier waarop de GRNR bestuurd wordt ligt vast in de gemeenschappelijke regeling, specifiek in de artikelen 7 tot en met 23.

De leden van het AB worden aangewezen door de raden van de deelnemende gemeenten, in dit geval door Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam. Het lidmaatschap van het AB eindigt op de dag waarop de zittingsperiode van de betreffende gemeenteraad afloopt. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014, zullen de nieuwe gemeenteraden nieuwe leden aanwijzen. Een aantal van de huidige AB-leden is niet verkiesbaar in hun gemeente en zal dus zeker niet terugkeren in het AB. De nieuwe vertegenwoordigers vormen samen het Algemeen Bestuur van de GRNR. De leden van het AB leggen verantwoording af aan de raad die hen heeft aangewezen.

De voorzitter (Cees Versendaal) en plaatsvervangend voorzitter (Arie den Ouden) treden af op de dag dat de zittingsperiode van de leden van het AB afloopt, maar blijven hun functie waarnemen totdat hun opvolgers deze functie hebben aanvaard. In de vergadering van het AB van 30 juni 2014 zal een nieuw Dagelijks Bestuur worden aangewezen door het AB. Uit dit Dagelijks Bestuur zullen een nieuwe voorzitter en plaatsvervangend voorzitter worden gekozen.

 

Denkend aan de polder
De Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard is op 1 januari 2012 in werking getreden. Dat is dus halverwege de nu aflopende raadsperiode. De ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard is daarmee daadwerkelijk gestart. Vorig jaar heeft de GRNR het moment van oud naar nieuw gemarkeerd door het boek ‘Denkend aan de Polder’ uit te geven. Daarin zijn de oude gebruikers van de polder aan het woord gekomen en is de geschiedenis van de polder vastgelegd.

Verkoop van grond
Sinds de inwerkingtreding van de GRNR op 1 januari 2012 zijn alle voorbereidingen gericht op het zo snel mogelijk beschikbaar hebben van gronden voor de vestiging van bedrijven in de agro/vers/foodsector. Er zijn gronden aangekocht en er wordt bouwrijp gemaakt. De verkoop van grond in Nieuw Reijerwaard zal in 2014 starten, na de uitspraak van de Raad van State over het inpassingsplan. De voorbereidingen zijn erop gericht om in 2014 een eerste paal te slaan.

 
 

 

 

Besluiten

- Het verslag van het AB op 18 november 2013 is vastgesteld
- Het handboek administratieve organisatie inclusief verordeningen is vastgesteld
- Normen- en toetsingskader 2013 is vastgesteld
- Jaarstukken 2013 zijn vastgesteld (klik hier voor de jaarstukken 2013 en hier voor het accountantverslag)

Jaarrekening 2013 vastgesteld
Het AB heeft de afgelopen twee jaar de kaders voor de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard vastgesteld en de basis voor de GRNR gelegd. Maandagavond is tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur onder andere de jaarrekening over 2013 vastgesteld en een goedkeurende accountantsverklaring over 2013 volgt. De vergadering is hier terug te luisteren, zodra deze online wordt gezet.

 

 

Ondertussen in het gebied

Bij de eerste bedrijfslaan is de laatste verticale drainage aangebracht. Deze drainage zorgt ervoor dat het water onder de kleilaag weg kan, zodat de grond daadwerkelijk kan zakken. Momenteel worden op verschillende plekken in het gebied proefsleuven gegraven om de precieze locatie van kabels en leidingen te bepalen.

  Drainage
 

 

 

 
 

Nieuw Reijerwaard staat de komende jaren een grote verandering te wachten. Het gebied krijgt een bedrijfsbestemming. Het huidige gebruik (agrarisch en glastuinbouw) eindigt. Deze ontwikkeling heeft een grote impact op het gebied, de omgeving en de bewoners en gebruikers ervan.

 

Wij willen u daarom graag zo volledig mogelijk informeren over de ontwikkeling Nieuw Reijerwaard. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de ontwikkeling en realisatie van Nieuw Reijerwaard. Als u vragen heeft, waar u in de nieuwsbrief geen antwoord op vindt, kunt u die stellen via info@nieuwreijerwaard.eu.

 
 

 

 

  Kavels voor vers logistiek Deze nieuwsbrief is een periodieke uitgave van de GR Nieuw Reijerwaard.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden.
 

 

 

Telefoon: 0180 2000 30 | email: info@nieuwreijerwaard.eu