Nieuwsbrief

Nieuw Reijerwaard

4 februari 2014, nummer 30

 

 
De grote modderkruiper
 

Hoewel in de Natuurtoets (onderdeel van het inpassingsplan) de aanwezigheid van grote modderkruipers onwaarschijnlijk werd geacht, zijn deze vissen toch aangetroffen in de sloten tussen de percelen. Ze zijn in een sloot ontdekt toen de bagger werd verwijderd om de sloot daarna te dempen. De grote modderkruiper is beschermd in de Flora- en Faunawet (tabel 3). Onmiddellijk is een ecoloog ingeschakeld, die vorige week de sloten in de eerste fasen heeft bevist. Hij heeft verspreid door de eerste fasen verschillende exemplaren van de grote modderkruiper aangetroffen. Het blijkt een voortplantende populatie te zijn, waar we in de verdere planvorming rekening mee gaan houden

 

door geschikte leefgebieden voor ze te vinden of aan te leggen. Uit het verlengde van de watergang die nu gedempt is, zijn nog vijf exemplaren gevangen en verspreid over de geschikte watergangen weer uitgezet. Volgens de soortenstandaard voor de grote modderkruiper is dit toegestaan – mits de verplaatsing direct plaatsvindt en de vissen niet eerst in depot worden gezet. Aan die eis is voldaan. Bij het verder baggeren van de sloot is de ecoloog aanwezig geweest om eventueel achtergebleven grote modderkruipers te verplaatsen. Voor de grote modderkruiper zal ontheffing worden aangevraagd.

 
 
  Research  
 

 

 

Film provincie

De provincie Zuid-Holland heeft een informatief filmpje over Nieuw Reijerwaard gemaakt ten behoeve van een corporate film over de provincie.

 

Hier vindt u de link naar de nieuwsbrief van programma Deltapoort waarin het filmpje opgenomen is. Een rechtstreekse link naar het filmpje vindt u hier.

 

 

 

 
Algemeen bestuur
 

Maandagmiddag 24 februari 2014 om 18:00 uur is de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard in de raadszaal van het gemeentehuis van Ridderkerk. De agenda van deze vergadering wordt gepubliceerd in De Combinatie en De Schakel van donderdag 20 februari 2014 en is dan ook te vinden op deze website onder het kopje vergaderingen. De vergadering is hier live te beluisteren.

 

De vergaderingen van het algemeen bestuur van de GRNR zijn openbaar. U kunt inspreken in de vergadering van het Algemeen Bestuur op punten die op de agenda staan. Dan moet u uiterlijk maandag 24 februari vóór 12.00 uur een verzoek indien bij de GRNR via info@nieuwreijerwaard.eu of via telefoonnummer 0180 – 200033.

De volgende vergadering van het AB is op maandag 30 juni 2014.

 
 

 

 

Film provincie
Ondertussen in het gebied   Ondertussen in het gebied

 

 

 
 

Nieuw Reijerwaard staat de komende jaren een grote verandering te wachten. Het gebied krijgt een bedrijfsbestemming. Het huidige gebruik (agrarisch en glastuinbouw) eindigt. Deze ontwikkeling heeft een grote impact op het gebied, de omgeving en de bewoners en gebruikers ervan.

 

Wij willen u daarom graag zo volledig mogelijk informeren over de ontwikkeling Nieuw Reijerwaard. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de ontwikkeling en realisatie van Nieuw Reijerwaard. Als u vragen heeft, waar u in de nieuwsbrief geen antwoord op vindt, kunt u die stellen via info@nieuwreijerwaard.eu.

 
 

 

 

  Kavels voor vers logistiek Deze nieuwsbrief is een periodieke uitgave van de GR Nieuw Reijerwaard.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden.
 

 

 

Telefoon: 0180 2000 30 | email: info@nieuwreijerwaard.eu