Nieuwsbrief

Nieuw Reijerwaard

25 september 2012, nummer 3

 

 
 

Nieuw Reijerwaard staat de komende jaren een grote verandering te wachten. Het gebied krijgt een bedrijfsbestemming. Het huidige gebruik (agrarisch en glastuinbouw) eindigt. Deze ontwikkeling heeft een grote impact op het gebied, de omgeving

 

en de bewoners en gebruikers ervan. Wij willen u daarom graag zo volledig mogelijk informeren over de ontwikkeling Nieuw Reijerwaard. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de ontwikkeling en realisatie van Nieuw Reijerwaard.

 
 

 

 

Vergadering AB op maandag 8 oktober

De eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling is op maandag 8 oktober van 16:30 uur tot 17:00 uur. De agenda van deze vergadering wordt via De Combinatie en De Schakel bekend gemaakt en

 

is vanaf uiterlijk donderdag 4 oktober op de website www.nieuwreijerwaard.eu te vinden. De vergaderingen van het algemeen bestuur van de GRNR zijn openbaar en live (en achteraf) via de website terug te luisteren.

 

 

Planning ontwerpinpassingsplan

De provincie Zuid-Holland heeft inmiddels de aangepaste planning voor de vaststelling van het (ontwerp)inpassingsplan bekend gemaakt:

  • 30 oktober 2012: Vaststelling ontwerpinpassingsplan, MER en exploitatieplan door Gedeputeerde Staten
  • 5 november tot 16 december 2012: Ter inzagetermijn
  • 19 februari 2013: Vaststelling inpassingsplan door Gedeputeerde Staten
  • 24 april 2013: Vaststelling inpassingsplan door Provinciale Staten
  • Mei tot en met half juni 2013: Beroepstermijn
  • Tweede helft 2013: Raad van State behandelingstermijn
Provincie Zuid Holland

Meer informatie over de procedure van de vaststelling van het inpassingsplan vindt u hier op de site van de provincie Zuid-Holland

 

 

 
 

website
De website van de Gemeenschappelijke Regeling (www.nieuwreijerwaard.eu) wordt wekelijks geactualiseerd en uitgebreid. Deze week is een historisch overzicht geplaatst met de ontwikkelingen rondom Nieuw Reijerwaard sinds december 2005. Alle bestuurlijke activiteiten, beslissingen en formele momenten zijn in het overzicht opgenomen, inclusief verwijzingen naar de onderliggende documenten. Om de voorgeschiedenis terug te lezen, klik hier.

 

Website

 
 

 

 

Sloop kassen op nieuw reijerwaard gestart

Op 15 augustus 2012 heeft de juridische levering plaatsgevonden van de ruim 73 hectare grond van het cluster tuinders aan de GRNR. De feitelijke levering vindt voor de eerste gronden binnen het cluster plaats in augustus 2013.
Het slopen van de opstallen en daar waar nodig

 

saneren van het gebied vindt plaats in opdracht van het cluster. Inmiddels zijn de eerste benodigde vergunningen verleend en is gestart met de sloop van kassen in het gebied. Veel van de kassen worden gedemonteerd en elders in Nederland of Europa opnieuw gebruikt.

 
Sloop kassen gestart

 

 

  Deze nieuwsbrief is een twee-wekelijkse uitgave van de GR Nieuw Reijerwaard.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden.
 

 

 

Telefoon: 0180 2000 30 | email: info@nieuwreijerwaard.eu