Nieuwsbrief

Nieuw Reijerwaard

14 januari 2014, nummer 29

 

 
Raad van State
 

Gisteren (13 januari 2014) heeft de zitting bij de Raad van State plaatsgevonden. Het ging om de beroepsprocedure van het inpassingsplan Nieuw Reijerwaard en het besluit Hogere Grenswaarde van de gemeente Ridderkerk. Er waren drie staatsraden en drie ondersteunende juristen aanwezig vanuit de Raad van State.

 

Zij hebben hun vragen gesteld naar aanleiding van de ingediende beroepschriften – soms ging het om eigen vragen, soms om verduidelijkende vragen op argumenten van appellanten. Onderwerpen zoals verkeer, geluid, nut en noodzaak, MER, flora en fauna hebben de revue gepasseerd. De Raad van State doet uitspraak in 6 tot 12 weken.

 
 

 

 

Werkzaamheden in het gebied

Deze week start de aannemer (KWS infra BV) met zijn voorbereidende werkzaamheden om de voorbelasting aan te kunnen brengen. Het gaat om de aanleg van de toegang naar het gebied waarbij gebruik gemaakt wordt van bestaande dammen, die waar nodig worden aangepast. Het gebied wordt berijdbaar gemaakt, er worden duikers aangelegd etc.

 

Vanaf eind volgende week wordt gestart met het aanbrengen van het zandpakket op de zones waar later de riolering en een deel van de weg worden gerealiseerd. Zie voor de locatie van de werkzaamheden de plattegrond. Nadat het zand is verwerkt, wordt een soort coating over het zand aangebracht, die als het ware een korst vormt en het mogelijk stuiven van het zand tegen gaat.

 
Kaart

 

 

 
Zandtransport
 

Vanaf het moment dat KWS start met het aanvoeren en verspreiden van het zand dat gebruikt wordt voor de voorbelasting zullen een korte periode aanzienlijk meer vrachtwagens in Nieuw Reijerwaard rijden dan nu het geval is. Het zandtransport vindt plaats over de route A15 afslag Barendrecht - Verbindingsweg - Voorweg en via dezelfde route terug het gebied uit.

 
 

 

 

 
 

Nieuw Reijerwaard staat de komende jaren een grote verandering te wachten. Het gebied krijgt een bedrijfsbestemming. Het huidige gebruik (agrarisch en glastuinbouw) eindigt. Deze ontwikkeling heeft een grote impact op het gebied, de omgeving en de bewoners en gebruikers ervan.

 

Wij willen u daarom graag zo volledig mogelijk informeren over de ontwikkeling Nieuw Reijerwaard. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de ontwikkeling en realisatie van Nieuw Reijerwaard. Als u vragen heeft, waar u in de nieuwsbrief geen antwoord op vindt, kunt u die stellen via info@nieuwreijerwaard.eu.

 
 

 

 

  Kavels voor vers logistiek Deze nieuwsbrief is een twee-wekelijkse uitgave van de GR Nieuw Reijerwaard.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden.
 

 

 

Telefoon: 0180 2000 30 | email: info@nieuwreijerwaard.eu