Nieuwsbrief

Nieuw Reijerwaard

8 november 2013, nummer 26

 

18 november Algemeen Bestuur

Maandagmiddag 18 november om 17:00 uur is de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard in de raadszaal van het gemeentehuis van Ridderkerk. De agenda van deze vergadering wordt gepubliceerd in De Combinatie en De Schakel van donderdag 14 november en wordt op deze website onder het kopje vergaderingen opgenomen. De vergadering is hier live te beluisteren.

 

De vergaderingen van het algemeen bestuur van de GRNR zijn openbaar. U kunt inspreken in de vergadering van het Algemeen Bestuur op punten die op de agenda staan. Dan moet u uiterlijk maandag 18 november vóór 12.00 uur een verzoek indien bij de GRNR via info@nieuwreijerwaard.eu of via telefoonnummer 0180 – 200030. De volgende vergadering van het AB is op 24 februari 2014 om 18.00 uur.

 

 

 
Werkzaamheden
 

De Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard begint in november 2013 met voorbereidende werkzaamheden van de eerste fase van de ontwikkeling Nieuw Reijerwaard. De werkzaamheden duren tot eind januari.

kaart

 

Wat gaat er gebeuren?
In november wordt gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor het bouwrijp maken van de eerste fase van Nieuw Reijerwaard. Het gaat om het gedeelte achter Rijksstraatweg nr. 202 tot en met de Voorweg (zie de plattegrond). De omwonenden van dit gebied worden met een brief nader geïnformeerd.

De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van een voorbelasting op een deel van de toekomstige bedrijfslaan en het tracé voor het riool. Daarvoor wordt een laag zand op de ondergrond gestort, zodat deze wordt verstevigd met het oog op de latere bebouwing of werkzaamheden. Het zand wordt met vrachtwagens aangevoerd. Voorafgaand aan het voorbelasten wordt de gasleiding in dit gebied duidelijk aangegeven, op deze leiding mag geen voorbelasting worden geplaatst. Via zogenoemde zakbaken wordt in de gaten gehouden dat de gasleiding geen gevolgen ondervindt van de voorbelasting. De gasleiding mag niet in beweging komen.

 
 

 

 

ondertussen in het gebied
De GRNR en het Warmtebedrijf Rotterdam onderzoeken of bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard kan worden gekoppeld aan De Nieuwe Warmteweg, het warmtetransportnet van Warmtebedrijf Rotterdam. Dit warmtenet transporteert de restwarmte die vrijkomt bij industriële processen in de Rotterdamse haven naar de regio. De warmte kan worden gebruikt voor verwarming én - met behulp van absorptiekoelmachines - ook voor koeling.  

Voorzitter Cees Versendaal: “Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard wordt een duurzaam bedrijventerrein. Er zijn onder meer plannen voor windmolens, zonne-energie en duurzaam bouwen. Een levering van warmte en koude op Nieuw Reijerwaard door Warmtebedrijf Rotterdam leidt tot een reductie van CO2-uitstoot. Het kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de gestelde duurzaamheidsdoelen.”

 

 

 
Zittingsdatum
 

De Raad van State heeft de zittingsdatum bepaald op 13 januari 2014 van 10.00 tot 16.00 uur.

 

Het inpassingsplan valt onder de Crisis- en Herstelwet. Een uitspraak van de Raad van State mag op grond van deze wet verwacht worden voor 15 februari 2014.

 
 

 

 

 
 

Nieuw Reijerwaard staat de komende jaren een grote verandering te wachten. Het gebied krijgt een bedrijfsbestemming. Het huidige gebruik (agrarisch en glastuinbouw) eindigt. Deze ontwikkeling heeft een grote impact op het gebied, de omgeving en de bewoners en gebruikers ervan.

 

Wij willen u daarom graag zo volledig mogelijk informeren over de ontwikkeling Nieuw Reijerwaard. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de ontwikkeling en realisatie van Nieuw Reijerwaard. Als u vragen heeft, waar u in de nieuwsbrief geen antwoord op vindt, kunt u die stellen via info@nieuwreijerwaard.eu.

 
 

 

 

  Kavels voor vers logistiek Deze nieuwsbrief is een twee-wekelijkse uitgave van de GR Nieuw Reijerwaard.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden.
 

 

 

Telefoon: 0180 2000 30 | email: info@nieuwreijerwaard.eu