Nieuwsbrief

Nieuw Reijerwaard

15 oktober 2013, nummer 25

 

Voorkeursrecht Nieuw reijerwaard

Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland hebben op 2 oktober 2013 op een aantal percelen in Nieuw Reijerwaard de Wet voorkeursrecht gemeenten gevestigd. Dat betekent dat deze percelen eerst aan de provincie moeten worden aangeboden als de eigenaar de grond wil verkopen.

De eigenaren kunnen tot 6 weken na de publicatie van het besluit bezwaar indien bij Provinciale Staten. Het besluit van de provincie ligt ter inzage op het provinciehuis in Den Haag, Zuid-Hollandplein 1,

 

op het gemeentehuis van Ridderkerk, Koningsplein 1, en op het gemeentehuis van Barendrecht, Binnenhof 1.

Het besluit is op 8 oktober 2013 in werking getreden, daags na publicatie in de Staatscourant. Voor een aantal eigenaren die gedurende drie jaar vrij waren te verkopen aan derden, geldt de vervaldatum. Eigenaren zijn daarvan op de hoogte gesteld. Het voorkeursrecht eindigt uiterlijk tien jaar na inwerkingtreding van het inpassingsplan.

 

 

 
Vergadering algemeen bestuur
 

De Raad van State heeft de Stichting advisering Bestuursrechtspraak (StaB) benoemd als deskundige. Aan de StaB is gevraagd de aspecten van het plan met betrekking tot het verkeer en geluid te beschrijven voorzover deze nodig zijn voor de behandeling van de beroepen. De Raad van State heeft gevraagd uiterlijk 4 november een schriftelijk verslag aan hen uit te brengen.

 

rotonde

 
 
 

 

 

ondertussen in het gebied
 

Zullen begin november de eerste werkzaamheden in het gebied zichtbaar zijn. Dan wordt gestart met het zetten van zakbakens bij de gasleiding en het voorbelasten van de 1e bedrijfslaan in de 1e fase.
Zie ook ‘planning werkzaamheden’.

 

 

 
 

Nieuw Reijerwaard staat de komende jaren een grote verandering te wachten. Het gebied krijgt een bedrijfsbestemming. Het huidige gebruik (agrarisch en glastuinbouw) eindigt. Deze ontwikkeling heeft een grote impact op het gebied, de omgeving en de bewoners en gebruikers ervan.

 

Wij willen u daarom graag zo volledig mogelijk informeren over de ontwikkeling Nieuw Reijerwaard. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de ontwikkeling en realisatie van Nieuw Reijerwaard. Als u vragen heeft, waar u in de nieuwsbrief geen antwoord op vindt, kunt u die stellen via info@nieuwreijerwaard.eu.

 
 

 

 

  Kavels voor vers logistiek Deze nieuwsbrief is een twee-wekelijkse uitgave van de GR Nieuw Reijerwaard.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden.
 

 

 

Telefoon: 0180 2000 30 | email: info@nieuwreijerwaard.eu