Nieuwsbrief

Nieuw Reijerwaard

26 september 2013, nummer 24

 

Behandeling aankoop woningen rijksstraatweg na de zomer

De heer Wim Onderdelinden heeft zijn zetel in de raad van Ridderkerk per 12 september 2013 neergelegd. Daarmee is hij ook geen lid meer van het Algemeen Bestuur van de GRNR. Het Algemeen Bestuur heeft op 23 september kort stil gestaan bij zijn vertrek en waardering uitgesproken voor zijn inzet voor Nieuw Reijerwaard.

 

Mevrouw Petra van Nes – de Man heeft de raad van Ridderkerk laten weten haar ontslag te willen nemen als plaatsvervangend AB lid. De gemeenteraad van Ridderkerk heeft nog geen andere vertegenwoordigers voor het Algemeen Bestuur aangewezen. Tot die tijd zal Petra van Nes – de Man haar rol als plaatsvervangend lid in het AB blijven vervullen.

 

 

 
Vervolg onderzoek woningen Rijksstraatweg
 

Het Dagelijks Bestuur heeft besloten om het onderzoek dat is uitgevoerd naar eventuele aankoop van woningen aan de Rijksstraatweg iets te verbreden naar een Quick Scan voor de hele Rijksstraatweg. Daarmee wordt invulling gegeven aan het verzoek van de gemeente Ridderkerk en de motie die door Provinciale Staten is aangenomen tijdens de behandeling van het inpassingsplan.

 

Inmiddels is duidelijk geworden dat de provincie geen geld beschikbaar heeft of stelt voor het onderzoek of aankoop van woningen. De Quick Scan wordt uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Ridderkerk en zal begin november gereed zijn. Op basis van deze quick scan kunnen zowel de GRNR als de gemeente Ridderkerk een standpunt ten opzichte van de eventuele aankoop van extra woningen bepalen.

 
 
 

 

 

Uitspraak Raad van State in voorlopige voorziening

De Raad van State heeft op 26 september 2013 uitspraak gedaan inzake het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen in Nieuw Reijerwaard.
De Raad van State heeft een schorsing van het inpassingsplan uitgesproken maar tevens bij wijze van

  voorlopige voorziening bepaald dat de geplande werkzaamheden voor de eerste fase doorgang kunnen vinden. De volledige tekst van de uitspraak is hier te vinden.

 

 

 
 

Nieuw Reijerwaard staat de komende jaren een grote verandering te wachten. Het gebied krijgt een bedrijfsbestemming. Het huidige gebruik (agrarisch en glastuinbouw) eindigt. Deze ontwikkeling heeft een grote impact op het gebied, de omgeving en de bewoners en gebruikers ervan.

 

Wij willen u daarom graag zo volledig mogelijk informeren over de ontwikkeling Nieuw Reijerwaard. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de ontwikkeling en realisatie van Nieuw Reijerwaard. Als u vragen heeft, waar u in de nieuwsbrief geen antwoord op vindt, kunt u die stellen via info@nieuwreijerwaard.eu.

 
 

 

 

  Kavels voor vers logistiek Deze nieuwsbrief is een twee-wekelijkse uitgave van de GR Nieuw Reijerwaard.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden.
 

 

 

Telefoon: 0180 2000 30 | email: info@nieuwreijerwaard.eu