Nieuwsbrief

Nieuw Reijerwaard

10 september 2013, nummer 23

 

Behandeling aankoop woningen rijksstraatweg na de zomer

Na de vaststelling van het Inpassingsplan en exploitatieplan bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard door de provincie Zuid-Holland op 26 juni, is door verschillende partijen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om beroep in te dienen tegen het plan bij de Raad van State. Ook is door enkele partijen een voorlopige voorziening aangevraagd om te voorkomen dat wordt gestart met het uitvoeren van werkzaamheden gericht op de nieuwe situatie voordat het plan onherroepelijk is.

 

Het plan wordt onherroepelijk zodra de procedure volledig doorlopen is en de beroepsmogelijkheden bij de Raad van State zijn uitgeput. De Raad van State doet uitspraak over de ingediende beroepen binnen 26 weken na afloop van de beroepstermijn; dat is uiterlijk 15 februari 2014. Op 20 september a.s. is een rechtszitting gepland over de verzoeken om voorlopige voorziening. Twee weken later wordt hierop de uitspraak verwacht.

 

 

 
Vergadering algemeen bestuur
 

Maandagmiddag 23 september om 17:00 uur is de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard in de raadszaal van het gemeentehuis van Ridderkerk. De agenda van deze vergadering wordt gepubliceerd in De Combinatie en De Schakel van donderdag 19 september en is te vinden op deze website onder het kopje vergaderingen. De vergadering is hier live te beluisteren.

 

De vergaderingen van het algemeen bestuur van de GRNR zijn openbaar. U kunt inspreken in de vergadering van het Algemeen Bestuur op punten die op de agenda staan. Dan moet u uiterlijk maandag 23 september vóór 12.00 uur een verzoek indien bij de GRNR via info@nieuwreijerwaard.eu of via telefoonnummer 0180 – 200033. De volgende vergadering van het AB is op 18 november 2013 om 17:00 uur.

 
 
 

 

 

ondertussen in het gebied

In augustus 2013 zijn de gronden van het cluster tuinders opgeleverd aan de GRNR. De percelen die overgedragen zijn aan de GRNR zijn allemaal ingezaaid, zodat het gebied er de komende periode netjes uit blijft zien en er geen overlast door onkruid ontstaat. Op de percelen die zijn vrijgemaakt van kassen worden aanvullende onderzoeken zoals grondboringen verricht om de draagkracht van de grond te bepalen, gericht op de toekomstige aanleg van infrastructuur.

 

 

 

 
 

Nieuw Reijerwaard staat de komende jaren een grote verandering te wachten. Het gebied krijgt een bedrijfsbestemming. Het huidige gebruik (agrarisch en glastuinbouw) eindigt. Deze ontwikkeling heeft een grote impact op het gebied, de omgeving en de bewoners en gebruikers ervan.

 

Wij willen u daarom graag zo volledig mogelijk informeren over de ontwikkeling Nieuw Reijerwaard. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de ontwikkeling en realisatie van Nieuw Reijerwaard. Als u vragen heeft, waar u in de nieuwsbrief geen antwoord op vindt, kunt u die stellen via info@nieuwreijerwaard.eu.

 
 

 

 

  Kavels voor vers logistiek Deze nieuwsbrief is een twee-wekelijkse uitgave van de GR Nieuw Reijerwaard.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden.
 

 

 

Telefoon: 0180 2000 30 | email: info@nieuwreijerwaard.eu