Nieuwsbrief

Nieuw Reijerwaard

12 juli 2013, nummer 22

 

Behandeling aankoop woningen rijksstraatweg na de zomer

De vergadering van het Algemeen Bestuur van de GR Nieuw Reijerwaard van 18 juli 2013 is geannuleerd.

 

De behandeling van de aankoop van de woningen aan de Rijksstraatweg die voor dit overleg stond geagendeerd, is uitgesteld tot na de zomer.

 

 

 
Onthulling bouwbord
 

Op donderdag 11 juli 2013 hebben Cees Versendaal, voorzitter van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) en Arie den Ouden, vice-voorzitter van de GRNR, het eerste bouwbord van Nieuw Reijerwaard onthuld. Het bord staat langs de Verbindingsweg bij de entree van het gebied, vanaf Barendrecht gezien aan de rechterkant.

De onthulling vond plaats in aanwezigheid van enkele ondernemers die gevestigd zijn op de aangrenzende bedrijventerreinen Verenambacht en BTOost. Nieuw Reijerwaard biedt ruimte voor uitbreiding van de huidige bedrijvigheid op deze twee bedrijventerreinen, wat momenteel al het grootste gespecialiseerde agroversfood-cluster is in Nederland, met een groot aantal dienstverlenende bedrijven die elkaar versterken.

 

Hét internationale knooppunt
voor agro/vers/food logistiek


De Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) realiseert 96 hectare bedrijventerrein in de Polder Nieuw Reijerwaard. Dit bedrijventerrein voorziet in de vraag naar substantiële uitbreiding van het aanwezige agro/vers/food cluster in Barendrecht en Ridderkerk.

In oktober 2013 start de grondverkoop van de eerste ontwikkelingsfase. De eerste bedrijven die zich op Nieuw Reijerwaard gaan vestigen kunnen in het eerste kwartaal van 2014 starten met bouwen.

 
 
 

 

 

publicatie inpassingsplan

Nu het inpassingsplan en exploitatieplan Nieuw Reijerwaard op 26 juni 2013 door Provinciale Staten zijn vastgesteld, ligt het besluit ter inzage in de periode van 5 juli tot en met 15 augustus 2013. Gedurende deze periode is het mogelijk een beroepschrift in te dienen bij de Raad van State.

 

Bijgevoegd de publicatie van de provincie over de inhoud van het besluit en de beroepsprocedure bij de Raad van State. Het besluit en de bijbehorende stukken zijn tot en met 15 augustus 2013 te raadplegen op de website van de provincie en op de website ruimtelijkeplannen.

 

 

 
Ondertussen in het gebied
 

Worden proefsleuven gegraven om de exacte ligging van de gasleiding te bepalen.

 
 

 

 

Volgende nieuwsbrief

De eerstvolgende nieuwsbrief van de GRNR verschijnt na de zomerperiode op 10 september. Actuele berichten en achtergrondinformatie kunt u altijd op onze website vinden. Wij wensen u een prettige zomer toe!

 

 

 
 

Nieuw Reijerwaard staat de komende jaren een grote verandering te wachten. Het gebied krijgt een bedrijfsbestemming. Het huidige gebruik (agrarisch en glastuinbouw) eindigt. Deze ontwikkeling heeft een grote impact op het gebied, de omgeving en de bewoners en gebruikers ervan.

 

Wij willen u daarom graag zo volledig mogelijk informeren over de ontwikkeling Nieuw Reijerwaard. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de ontwikkeling en realisatie van Nieuw Reijerwaard. Als u vragen heeft, waar u in de nieuwsbrief geen antwoord op vindt, kunt u die stellen via info@nieuwreijerwaard.eu.

 
 

 

 

  Kavels voor vers logistiek Deze nieuwsbrief is een twee-wekelijkse uitgave van de GR Nieuw Reijerwaard.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden.
 

 

 

Telefoon: 0180 2000 30 | email: info@nieuwreijerwaard.eu