Nieuwsbrief

Nieuw Reijerwaard

28 juni 2013, nummer 21

 

inpassingsplan nieuwreijerwaard

Conform het gewijzigde voorstel van GS heeft Provinciale Staten in grote meerderheid op 26 juni 2013 het inpassingsplan en exploitatieplan bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard vastgesteld. Het inpassingsplan maakt de aanleg en exploitatie mogelijk van bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard in Ridderkerk. De vergadering is via de website van de provincie terug te zien.


Publicatie
Volgende week donderdag (4 juli 2013) wordt het vastgestelde inpassingsplan gepubliceerd. De provincie plaatst een advertentie in onder andere De Schakel en De Combinatie. Ook op onze site kunt u dan de advertentie vinden. Tegen het inpassingsplan staat beroep open bij de Raad van State. In de advertentie vindt u daarover meer informatie.

 

Aangenomen motie
Op de site van de provincie kunt u de amendementen en moties die door diverse Statenleden zijn opgesteld terugvinden.

Het gaat om de moties 454 (in vergadering teruggetrokken), 456 (aangehouden) en 455 (aangenomen). De aangenomen motie 455 Kip is hier te vinden.

Het gaat om de amendementen 423, 424, 425 en 426. Geen van de amendementen is aangenomen.

 

 

 
Ondertussen in het gebied
 

In het gebied tussen A16, Blaakwetering, Schneider en de Verbindingsweg worden de laatste sloopwerkzaamheden uitgevoerd.

In augustus 2013 worden de gronden van het cluster tuinders opgeleverd aan de GRNR.

 

Ondertussen in het gebied

 
 

 

 

Aangepaste planning

In het najaar van 2013 start de GRNR met de voorbereidingen voor het aanpassen van de infrastructuur en het bouwrijp maken van de percelen. Hier kunt u de meest recente planning van deze werkzaamheden vinden (versie juni 2013).

 

De planning wijzigt regelmatig. Periodiek wordt een nieuwe, aangepaste planning op de site geplaatst. Voor aanvang van de werkzaamheden worden direct betrokkenen tijdig door de GRNR of de gemeenten Barendrecht of Ridderkerk geïnformeerd. Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend.

 

 

 
 

Nieuw Reijerwaard staat de komende jaren een grote verandering te wachten. Het gebied krijgt een bedrijfsbestemming. Het huidige gebruik (agrarisch en glastuinbouw) eindigt. Deze ontwikkeling heeft een grote impact op het gebied, de omgeving en de bewoners en gebruikers ervan.

 

Wij willen u daarom graag zo volledig mogelijk informeren over de ontwikkeling Nieuw Reijerwaard. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de ontwikkeling en realisatie van Nieuw Reijerwaard. Als u vragen heeft, waar u in de nieuwsbrief geen antwoord op vindt, kunt u die stellen via info@nieuwreijerwaard.eu.

 
 

 

 

  Kavels voor vers logistiek Deze nieuwsbrief is een twee-wekelijkse uitgave van de GR Nieuw Reijerwaard.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden.
 

 

 

Telefoon: 0180 2000 30 | email: info@nieuwreijerwaard.eu