Nieuwsbrief

Nieuw Reijerwaard

12 juni 2013, nummer 20

 

Statencommissie adviseert

Woensdag 5 juni jl. is het inpassingsplan Nieuw Reijerwaard besproken in de Statencommissie Ruimte en Leefomgeving van de provincie Zuid-Holland. De behandeling van het inpassingsplan Nieuw Reijerwaard in de Statencommissie is terug te kijken via de website van de Provincie Zuid-Holland.

De provincie heeft de concept-besluitenlijst van de Statencommissie Ruimte en Leefomgeving van 5 juni jl. gepubliceerd.

 

Hierin zijn de afspraken en toezeggingen van gedeputeerde Veldhuijzen tijdens de commissievergadering over het inpassingsplan Nieuw Reijerwaard opgenomen.

De behandeling van het inpassingsplan in Provinciale Staten staat geagendeerd voor de vergadering op 26 juni. Hier kunt u de stukken van deze vergadering vinden.

 

 

 
Expositie Nieuw Reijerwaard
 

Van 26 juni tot en met 25 augustus exposeert de Oudheidkamer Ridderkerk foto's over de polder Nieuw Reijerwaard. In de expositie zijn veel foto's opgenomen die niet in het boek staan.


 

De openingstijden van de Oudheidkamer zijn woensdag, donderdag en zaterdag van 13:30 tot 16:30 uur en vrijdag van 18:30 tot 21:00 uur. De Oudheidkamer is gevestigd aan de Kerksingel 26 in Ridderkerk. De toegang is gratis.

 
 

 

 

17 juni vergadering algemeen bestuur

Maandagmiddag 17 juni om 17:00 uur is de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard in het gemeentehuis van Ridderkerk. De agenda van deze vergadering wordt gepubliceerd in De Combinatie en De Schakel van donderdag 13 juni en is te vinden op deze website onder het kopje vergaderingen. De vergadering is hier live te beluisteren.

 

De vergaderingen van het algemeen bestuur van de GRNR zijn openbaar, vergelijkbaar met de vergaderingen van de gemeenteraad. U kunt inspreken in de vergadering van het Algemeen Bestuur op punten die op de agenda staan. Dan moet u uiterlijk maandag 17 juni vóór 12.00 uur een verzoek indien bij de GRNR via info@nieuwreijerwaard.eu of via telefoonnummer
0180 – 200033. De volgende vergadering van het AB is op 23 september 2013 om 17:00 uur.

 

 

 
 

Nieuw Reijerwaard staat de komende jaren een grote verandering te wachten. Het gebied krijgt een bedrijfsbestemming. Het huidige gebruik (agrarisch en glastuinbouw) eindigt. Deze ontwikkeling heeft een grote impact op het gebied, de omgeving en de bewoners en gebruikers ervan.

 

Wij willen u daarom graag zo volledig mogelijk informeren over de ontwikkeling Nieuw Reijerwaard. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de ontwikkeling en realisatie van Nieuw Reijerwaard. Als u vragen heeft, waar u in de nieuwsbrief geen antwoord op vindt, kunt u die stellen via info@nieuwreijerwaard.eu.

 
 

 

 

  Kavels voor vers logistiek Deze nieuwsbrief is een twee-wekelijkse uitgave van de GR Nieuw Reijerwaard.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden.
 

 

 

Telefoon: 0180 2000 30 | email: info@nieuwreijerwaard.eu