Nieuwsbrief

Nieuw Reijerwaard

11 september 2012, nummer 2

 

 
 

Nieuw Reijerwaard staat de komende jaren een grote verandering te wachten. Het gebied krijgt een bedrijfsbestemming. Het huidige gebruik (agrarisch en glastuinbouw) eindigt. Deze ontwikkeling heeft een grote impact op het gebied, de omgeving

 

en de bewoners en gebruikers ervan. Wij willen u daarom graag zo volledig mogelijk informeren over de ontwikkeling Nieuw Reijerwaard. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de ontwikkeling en realisatie van Nieuw Reijerwaard.

 
 

 

 

Plangebied Planning ontwerpinpassingsplan

Rond Nieuw Reijerwaard spelen veel belangen en Gedeputeerde Veldhuijzen (provincie Zuid-Holland) wil zeker stellen dat alle belangen goed in beeld zijn en alle argumenten op tafel liggen. Hij heeft geconstateerd dat over de zogenaamde derde ontsluiting (langs de noordkant van de boomgaard) nadere meningsvorming nodig is. Daarom heeft hij een paar weken extra ruimte in het besluitvormingsproces genomen. De behandeling van het ontwerpinpassingsplan in Gedeputeerde Staten vindt daarom niet plaats op 25 september maar eind oktober/begin november. Het moment waarop het ontwerpinpassingsplan, de MER en het exploitatieplan ter inzage wordt gelegd verschuift daardoor. De nieuwe planning is nog niet bekend. In de volgende nieuwsbrief volgt meer informatie. Actuele informatie rond het inpassingsplan vindt u hier.

 

 

 

 
Vergadering AB 17 september 2012 vervalt
 

De geplande vergadering van het AB op 17 september gaat niet door. In de regeling is afgesproken dat alle drie de deelnemende gemeenten in een vergadering aanwezig moeten zijn. Anders is er geen quorum (het minimum

 

aantal personen wat aanwezig moet zijn om te kunnen stemmen) en kunnen in de vergadering geen besluiten worden genomen. Maandag lukt het de vertegenwoordigers van Rotterdam niet. Er wordt gezocht naar een nieuwe datum.

 
 

 

 

  Deze nieuwsbrief is een twee-wekelijkse uitgave van de GR Nieuw Reijerwaard.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden.
 

 

 

Telefoon: 0180 2000 30 | email: info@nieuwreijerwaard.eu