Nieuwsbrief

Nieuw Reijerwaard

30 mei 2013, nummer 19

 

 
 

Nieuw Reijerwaard staat de komende jaren een grote verandering te wachten. Het gebied krijgt een bedrijfsbestemming. Het huidige gebruik (agrarisch en glastuinbouw) eindigt. Deze ontwikkeling heeft een grote impact op het gebied, de omgeving en de bewoners en gebruikers ervan.

 

Wij willen u daarom graag zo volledig mogelijk informeren over de ontwikkeling Nieuw Reijerwaard. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de ontwikkeling en realisatie van Nieuw Reijerwaard. Als u vragen heeft, waar u in de nieuwsbrief geen antwoord op vindt, kunt u die stellen via info@nieuwreijerwaard.eu.

 
 

 

 

Hoorzitting provinciale staten nieuw reijerwaard

Op 22 mei jl. hield Provinciale Staten een openbare hoorzitting over Nieuw Reijerwaard in Hotel Van der Valk in Ridderkerk. Iedereen die een zienswijze op het ontwerpinpassingsplan had ingediend, kon zijn of haar ingediende zienswijze mondeling toelichten. De statenleden hebben naar aanleiding van het inpassingsplan en de hoorzitting van afgelopen week vragen ingediend bij gedeputeerde Veldhuijzen. Tijdens de vergadering van de Statencommissie Ruimte en Leefomgeving op 5 juni wordt het inpassingsplan besproken.

 

Met de hoorzitting is het inspreekrecht tijdens deze commissievergadering voor dit onderwerp komen te vervallen. Hier vindt u een overzicht van de stukken voor deze vergadering. U kunt de commissievergadering op 5 juni live volgen via internet.

Er was ook media-aandacht voor de hoorzitting. Naast de lokale media De Combinatie, De Schakel en Dichtbij.nl besteedden RTV Rijnmond en Hart van Nederland een item aan Nieuw Reijerwaard.

 
Hoorzitting

 

 

  Kavels voor vers logistiek Deze nieuwsbrief is een twee-wekelijkse uitgave van de GR Nieuw Reijerwaard.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden.
 

 

 

Telefoon: 0180 2000 30 | email: info@nieuwreijerwaard.eu