Nieuwsbrief

Nieuw Reijerwaard

15 mei 2013, nummer 18

 

 
 

Nieuw Reijerwaard staat de komende jaren een grote verandering te wachten. Het gebied krijgt een bedrijfsbestemming. Het huidige gebruik (agrarisch en glastuinbouw) eindigt. Deze ontwikkeling heeft een grote impact op het gebied, de omgeving en de bewoners en gebruikers ervan.

 

Wij willen u daarom graag zo volledig mogelijk informeren over de ontwikkeling Nieuw Reijerwaard. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de ontwikkeling en realisatie van Nieuw Reijerwaard. Als u vragen heeft, waar u in de nieuwsbrief geen antwoord op vindt, kunt u die stellen via info@nieuwreijerwaard.eu.

 
 

 

 

Hoorzitting 22 mei 14:00 uur

De openbare hoorzitting van Provinciale Staten a.s. begint om 14:00 uur in het Van der Valk Hotel aan de Krommeweg 1 in Ridderkerk. Iedereen die zich heeft aangemeld om zijn of haar ingediende zienswijze mondeling toe te lichten heeft inmiddels een uitnodiging ontvangen. De hoorzitting is openbaar, belangstellenden kunnen als toehoorder aanwezig zijn.

 

Met de hoorzitting komt het inspreekrecht voor dit onderwerp te vervallen voor de vergadering van de commissie ruimte en Leefomgeving op 5 juni 2013. Meer informatie over de hoorzitting is verkrijgbaar bij de commissiegriffier Ellen Pieters, e.pieters@pzh.nl.

 

 

 
Woning voorweg 17 volgende week gesloopt
 

De door de GRNR aangekochte woning aan de Voorweg 17 wordt volgende week gesloopt. Deze woning is eerder al in deze nieuwsbrief gemeld, omdat deze woning werd gekraakt.

 

De sloopvergunning is toegekend en nu alle asbest is verwijderd starten volgende week de sloopwerkzaamheden.

 
 

 

 

Voortgang werkzaamheden cluster tuinders

In de komende periode worden sloten gebaggerd in het gedeelte tussen de Verbindingsweg, Rijksstraatweg, Blaakwetering en Schneider/ Boer&denHoed. Na afronding van de baggerwerkzaamheden zijn de werkzaamheden van het cluster tuinders afgerond.

 

De feitelijke levering vindt voor de eerste gronden binnen het cluster plaats in augustus 2013.

 

 

  Kavels voor vers logistiek Deze nieuwsbrief is een twee-wekelijkse uitgave van de GR Nieuw Reijerwaard.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden.
 

 

 

Telefoon: 0180 2000 30 | email: info@nieuwreijerwaard.eu