Nieuwsbrief

Nieuw Reijerwaard

01 mei 2013, nummer 17

 

 
 

Nieuw Reijerwaard staat de komende jaren een grote verandering te wachten. Het gebied krijgt een bedrijfsbestemming. Het huidige gebruik (agrarisch en glastuinbouw) eindigt. Deze ontwikkeling heeft een grote impact op het gebied, de omgeving en de bewoners en gebruikers ervan.

 

Wij willen u daarom graag zo volledig mogelijk informeren over de ontwikkeling Nieuw Reijerwaard. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de ontwikkeling en realisatie van Nieuw Reijerwaard. Als u vragen heeft, waar u in de nieuwsbrief geen antwoord op vindt, kunt u die stellen via info@nieuwreijerwaard.eu.

 
 

 

 

Eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur GRNR is op 8 april

Provinciale Staten zijn voornemens op 26 juni 2013 een besluit te nemen over het door Gedeputeerde Staten voorgestelde Inpassingsplan Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard. Ter voorbereiding hierop organiseren Provinciale Staten op woensdag 22 mei 2013 een openbare hoorzitting. Inwoners en organisaties die een zienswijze hebben ingediend bij Provinciale Staten zijn uitgenodigd zich uiterlijk 6 mei aan te melden om hun zienswijze mondeling toe te lichten.

 

De hoorzitting vindt plaats vanaf 13.30 uur in het van der Valk Hotel aan de Krommeweg 1 te Ridderkerk. De hoorzitting is openbaar, belangstellenden kunnen als toehoorder aanwezig zijn.
Met de hoorzitting komt het inspreekrecht voor dit onderwerp te vervallen voor de vergadering van de commissie Ruimte en Leefomgeving op 5 juni 2013. Meer informatie over de hoorzitting is verkrijgbaar bij commissiegriffier Ellen Pieters, e.pieters@pzh.nl.

 

 

 
Schrijver koninklijk onderscheiden
Teun Rijsdijk
 
 

In 2012 is, in opdracht van de GRNR, door de Oudheidkamer Ridderkerk het boek over de polder Nieuw Reijerwaard geschreven. De schrijver van het boek is Teun Rijsdijk. Teun Rijsdijk is op 26 april jl. benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau voor zijn jarenlange vrijwilligerswerk in onder andere het kerkenwerk en voor de Oudheidkamer.

In het boek ‘Denkend aan de polder…’ is vastgelegd hoe het in de polder was, voordat de eerste veranderingen zich voltrokken.

Het beschrijft de polder en de mensen die er in 2012 woonden. Voor het schrijven van het boek is Teun een jaar lang zeer regelmatig de polder in gefietst en heeft gesprekken gevoerd met bewoners.

 

Op 24 januari is het eerste boek overhandigd aan de heer Kleinjan, oud-bewoner van de polder.

Het boek is te koop voor € 64,50 en verkrijgbaar bij de Oudheidkamer Ridderkerk en boekhandel Ridderhof, Ridderhof 28-29, 2981 ET Ridderkerk.

denkend aan de polder

 
 
 

 

 

  Kavels voor vers logistiek Deze nieuwsbrief is een twee-wekelijkse uitgave van de GR Nieuw Reijerwaard.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden.
 

 

 

Telefoon: 0180 2000 30 | email: info@nieuwreijerwaard.eu