Nieuwsbrief

Nieuw Reijerwaard

3 april 2013, nummer 15

 

 
 

Nieuw Reijerwaard staat de komende jaren een grote verandering te wachten. Het gebied krijgt een bedrijfsbestemming. Het huidige gebruik (agrarisch en glastuinbouw) eindigt. Deze ontwikkeling heeft een grote impact op het gebied, de omgeving en de bewoners en gebruikers ervan.

 

Wij willen u daarom graag zo volledig mogelijk informeren over de ontwikkeling Nieuw Reijerwaard. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de ontwikkeling en realisatie van Nieuw Reijerwaard. Als u vragen heeft, waar u in de nieuwsbrief geen antwoord op vindt, kunt u die stellen via info@nieuwreijerwaard.eu.

 
 

 

 

Eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur GRNR is op 8 april

Maandagmiddag 8 april is om 17:00 uur de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard in het gemeentehuis van Ridderkerk. De vergaderingen van het algemeen bestuur van de GRNR zijn openbaar, vergelijkbaar met de vergaderingen van de gemeenteraad.

 

De agenda van deze vergadering wordt gepubliceerd in De Combinatie en De Schakel van donderdag 4 april en verschijnt dan ook op de website onder het kopje ‘vergaderingen’.

 

 

 
Jaarrekening en begroting
 

De accountant heeft de jaarrekening van de GRNR over 2012 goedgekeurd. Het Dagelijks Bestuur van de GRNR biedt de jaarrekening 2012 ter vaststelling aan aan het Algemeen Bestuur van de GRNR tijdens de vergadering op 8 april 2013. De concept-begroting 2014 en de meerjarenbegroting 2015 – 2017

 

zijn door het Dagelijks Bestuur goedgekeurd, deze worden voorgelegd aan de deelnemende gemeenten. Het Dagelijks Bestuur heeft besloten om 2 keer per jaar een risicoanalyse te maken op een aantal punten zoals planning en prijs.

 
 

 

 

Definitief toetsingsadvies MER gepubliceerd

Op 20 maart 2013 heeft de Commissie m.e.r. het definitieve toetstingsadvies MER Nieuw Reijerwaard gepubliceerd.

 

U kunt het toetsingsadvies hier op de site van de Commissie m.e.r. vinden.

 

 

  Deze nieuwsbrief is een twee-wekelijkse uitgave van de GR Nieuw Reijerwaard.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden.
 

 

 

Telefoon: 0180 2000 30 | email: info@nieuwreijerwaard.eu