Nieuwsbrief

Nieuw Reijerwaard

20 maart 2013, nummer 14

 

 
 

Nieuw Reijerwaard staat de komende jaren een grote verandering te wachten. Het gebied krijgt een bedrijfsbestemming. Het huidige gebruik (agrarisch en glastuinbouw) eindigt. Deze ontwikkeling heeft een grote impact op het gebied, de omgeving en de bewoners en gebruikers ervan.

 

Wij willen u daarom graag zo volledig mogelijk informeren over de ontwikkeling Nieuw Reijerwaard. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de ontwikkeling en realisatie van Nieuw Reijerwaard. Als u vragen heeft, waar u in de nieuwsbrief geen antwoord op vindt, kunt u die stellen via info@nieuwreijerwaard.eu.

 
 

 

 

Hoorzitting Statencommissie Ruimte en Leefomgeving op 22 mei

Op woensdag 22 mei 2013 houdt de Statencommissie Ruimte en Leefomgeving van de Provincie Zuid-Holland een hoorzitting over de polder Nieuw Reijerwaard. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend op het concept-inpassingsplan, krijgt een uitnodiging per brief voor de hoorzitting en kan om spreektijd vragen.

 

Via de website van de provincie zal in de komende periode informatie verschijnen over het exacte tijdstip, locatie en invulling van de hoorzitting.

 

 

 
Gedeputeerde Veldhuijzen informeert gemeenteraden
 

Gedeputeerde Veldhuijzen van de Provincie Zuid-Holland heeft op 6 maart de gemeenteraden van Barendrecht en Ridderkerk via een brief geïnformeerd over de voortgang van het inpassingsplan Nieuw Reijerwaard. De gedeputeerde geeft aan dat meer tijd nodig is geweest om te komen tot een optimale ontsluiting van het bedrijventerrein rond de IJsselmondse Knoop. Wel wordt aangestuurd op een spoedige besluitvorming. De behandeling van het inpassingsplan Nieuw Reijerwaard in Provinciale Staten staat nu gepland op 26 juni.

Op advies van de Commissie m.e.r. heeft gedeputeerde Veldhuijzen besloten het opgestelde milieueffectrapport aan te vullen met een onderzoek naar locatiekeuze.

 

Deze aanvulling op het milieueffectrapport is bij de Commisie m.e.r. voor advies ingediend en naar verwachting adviseert de Commissie m.e.r. hier binnenkort over. De Commissie publiceert het advies op haar site: http://www.commissiemer.nl/

De gedeputeerde schrijft verder dat de derde ontsluiting niet in het inpassingsplan wordt opgenomen. Wel is er een reservering opgenomen. Wanneer in de toekomst blijkt dat de derde ontsluiting nodig is voor het goed functioneren van het bedrijventerrein, zal de gedeputeerde dit als provinciaal belang zien, met het oog op de beoordeling van bestemmingsplannen op het mogelijke tracé ervan.

 
 

 

 

  Deze nieuwsbrief is een twee-wekelijkse uitgave van de GR Nieuw Reijerwaard.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden.
 

 

 

Telefoon: 0180 2000 30 | email: info@nieuwreijerwaard.eu