Nieuwsbrief

Nieuw Reijerwaard

06 maart 2013, nummer 13

 

 
 

Nieuw Reijerwaard staat de komende jaren een grote verandering te wachten. Het gebied krijgt een bedrijfsbestemming. Het huidige gebruik (agrarisch en glastuinbouw) eindigt. Deze ontwikkeling heeft een grote impact op het gebied, de omgeving en de bewoners en gebruikers ervan.

 

Wij willen u daarom graag zo volledig mogelijk informeren over de ontwikkeling Nieuw Reijerwaard. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de ontwikkeling en realisatie van Nieuw Reijerwaard. Als u vragen heeft, waar u in de nieuwsbrief geen antwoord op vindt, kunt u die stellen via info@nieuwreijerwaard.eu.

 
 

 

 

Gekraakte woningen verlaten

Maandagmiddag 25 februari 2013 hebben de krakers de beide gekraakte woningen aan de Voorweg op Nieuw Reijerwaard verlaten. De woningen zijn inmiddels woononklaar gemaakt en zullen op zo kort mogelijke termijn gesloopt worden. Dat betekent in de praktijk dat de asbestinventarisatie wordt afgerond en, zodra dat mogelijk is volgens de procedure sloopmelding, tot sloop wordt overgegaan.

 

In het najaar van 2012 waren twee woningen aan de Voorweg op Nieuw Reijerwaard gekraakt. Nadat de krakers door het OM waren gesommeerd deze woningen te verlaten hadden zij begin februari 2013 een kort geding aangespannen en verloren.

 

 

 
planning-procedure-inpassingsplan
 

De provincie heeft de planning rondom het inpassingsplan bekendgemaakt. De behandeling in Provinciale Staten staat op 26 juni gepland. Tot die tijd worden de zienswijzen die tijdens de terinzagelegging zijn ingebracht verwerkt.

 

Provinciale Staten zal in juni een besluit nemen over het inpassingsplan, inclusief MER en het exploitatieplan.

 
 

 

 

  Deze nieuwsbrief is een twee-wekelijkse uitgave van de GR Nieuw Reijerwaard.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden.
 

 

 

Telefoon: 0180 2000 30 | email: info@nieuwreijerwaard.eu