Nieuwsbrief

Nieuw Reijerwaard

20 februari 2013, nummer 12

 

 
 

Nieuw Reijerwaard staat de komende jaren een grote verandering te wachten. Het gebied krijgt een bedrijfsbestemming. Het huidige gebruik (agrarisch en glastuinbouw) eindigt. Deze ontwikkeling heeft een grote impact op het gebied, de omgeving en de bewoners en gebruikers ervan.

 

Wij willen u daarom graag zo volledig mogelijk informeren over de ontwikkeling Nieuw Reijerwaard. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de ontwikkeling en realisatie van Nieuw Reijerwaard. Als u vragen heeft, waar u in de nieuwsbrief geen antwoord op vindt, kunt u die stellen via info@nieuwreijerwaard.eu.

 
 

 

 

ab stelt duurzaamheidstrategie nieuw reijerwaard vast

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GR Nieuw Reijerwaard op maandag 18 februari is de Duurzaamheidstrategie voor het bedrijventerrein vastgesteld. In deze strategie is de aanpak opgenomen om te komen tot een duurzaam Nieuw Reijerwaard. De strategie is opgesteld in samenwerking met de betrokken gemeenten binnen de GRNR (Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam), de Stadsregio Rotterdam, de Provincie Zuid-Holland en het bedrijfsleven.

De GRNR heeft de wens uitgesproken om het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard duurzaam in te richten. Het gaat om onder andere energiegebruik, ruimtegebruik en hergebruik van materiaal.

 

Als voorbeeld: Met 96 hectare netto bedrijventerrein is veel energie nodig voor elektriciteit, warmte en koude voor kantoren en hallen en koude voor koelcellen. Door de energievraag te beperken en waar mogelijk energie uit te wisselen en/of duurzaam op te wekken, kan Nieuw Reijerwaard een bijdrage leveren aan de doelstelling van de Stadsregio Rotterdam om in 2025 40% minder CO2-uitstoot te realiseren ten opzichte van 1990. In de duurzaamheidstrategie zijn 56 maatregelen opgenomen. In de komende periode gaat de GRNR - in overleg met de samenwerkingspartners - onderzoeken welke maatregelen concreet in het gebied zullen worden toegepast.

 

 

 
Nieuwe leden
 

Tijdens de Algemeen Bestuursvergadering op maandag 18 februari heeft het AB kennis genomen van de nieuwe afvaardiging van de gemeente Ridderkerk: de heer Arie den Ouden en de heer Henk van Houcke maken deel uit van het Algemeen Bestuur en zijn tevens gekozen als Dagelijks Bestuurslid van de GRNR.

 

De heer Henk Dokter is door de gemeenteraad van Ridderkerk aangewezen als hun plaatsvervanger. De Ridderkerkse wethouder Arie den Ouden is door het AB gekozen als plaatsvervangend voorzitter van de GRNR.

 
 

 

 

Uitspraak kort geding krakers
Uitspraak kort geding krakers  

De krakers van twee woningen aan de Voorweg op Nieuw Reijerwaard hebben het op dinsdagochtend 5 februari door hen aangespannen kort geding verloren. De krakers waren het er niet mee eens dat zij door het OM waren gesommeerd om de door hen gekraakte woningen te verlaten.

Na deze uitspraak door de rechter kan het OM overgaan tot de ontruiming van de panden. Wanneer zij dit daadwerkelijk zullen doen is nog niet duidelijk. Daarover volgt nadere informatie.

 

 

 
Fruit Logistica
 

Van 6 t/m 8 februari hebben enkele bestuurders en de directeur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard het bedrijventerrein vertegenwoordigd op de Fruit Logistica in Berlijn.

De Fruit Logistica is de grootste vakbeurs ter wereld op het gebied van handel in verse groente en fruit. Op deze beurs waren vertegenwoordigers van meer dan 2.400 bedrijven uit de hele wereld aanwezig.

 

Fruit Logistica

 
 

 

 

  Deze nieuwsbrief is een twee-wekelijkse uitgave van de GR Nieuw Reijerwaard.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden.
 

 

 

Telefoon: 0180 2000 30 | email: info@nieuwreijerwaard.eu