Nieuwsbrief

Nieuw Reijerwaard

05 februari 2013, nummer 11

 

 
 

Nieuw Reijerwaard staat de komende jaren een grote verandering te wachten. Het gebied krijgt een bedrijfsbestemming. Het huidige gebruik (agrarisch en glastuinbouw) eindigt. Deze ontwikkeling heeft een grote impact op het gebied, de omgeving en de bewoners en gebruikers ervan.

 

Wij willen u daarom graag zo volledig mogelijk informeren over de ontwikkeling Nieuw Reijerwaard. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de ontwikkeling en realisatie van Nieuw Reijerwaard. Als u vragen heeft, waar u in de nieuwsbrief geen antwoord op vindt, kunt u die stellen via info@nieuwreijerwaard.eu.

 
 

 

 

vergadering algemeen bestuur

Maandagmiddag 18 februari om 17:00 uur is de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard in het gemeentehuis van Ridderkerk. De vergaderingen van het algemeen bestuur van de GRNR zijn openbaar, vergelijkbaar met de vergaderingen van de gemeenteraad.

 

De agenda van deze vergadering wordt gepubliceerd in De Combinatie en De Schakel van donderdag 14 februari en verschijnt dan ook op de website www.nieuwreijerwaard.eu.

 

 

 
Overhandiging Eerste boek
Overhandiging Eerste boek
 

Op donderdag 24 januari was de overhandiging van het eerste boek ‘Denkend aan de polder’ door de voorzitter van de GR Nieuw Reijerwaard, de heer C. Versendaal, aan één van de oud-bewoners van de polder Nieuw Reijerwaard, de heer A. Kleinjan. Hij deed dit samen met de schrijvers van het boek, de heer T. Rijsdijk en de heer J. Reijmerink.

In zijn speech ter gelegenheid van de overhandiging stond de heer Versendaal stil bij de grote veranderingen die de polder wachten en de impact die dat heeft op de (oud-) bewoners van de polder. “De bestuurders en medewerkers van de Gemeenschappelijke Regeling zijn zich zeer bewust van de impact van alle veranderingen op bewoners en het gebied.” aldus de heer Versendaal. Verder bedankte de heer Versendaal de (oud-) bewoners voor hun komst: “Dat maakt vandaag een bijzonder moment in de geschiedenis van de polder. Omdat de mensen die er gewoond hebben of nog wonen hier aanwezig zijn. Dit is hoogstwaarschijnlijk de laatste keer dat u elkaar in deze samenstelling treft.”

 

Om het bijzondere van dit moment te onderstrepen is na de officiële overhandiging van het eerste boek aan de heer Kleinjan een groepsfoto van alle aanwezige bewoners gemaakt. De foto's van de bijeenkomst kunt u hier bekijken.

De heer Rijsdijk vertelde enkele mooie anekdotes over wat hij had meegemaakt tijdens zijn bezoeken aan de polder om interviews te houden en foto’s te maken. Zo beschreef hij hoe hij omging met de blaffende honden die hem van het erf probeerden te houden en de bijzondere gesprekken die hij met de bewoners had.

De heer Kleinjan gaf aan blij te zijn met het boek en onderstreepte in zijn dankwoord de emotie die zo’n grote verandering teweeg brengt bij mensen.

Het boek is verkrijgbaar bij de Oudheidkamer Ridderkerk en boekhandel Ridderhof voor € 64,50.

 
 

 

 

inschrijving geopend

Deze maand is de inschrijving voor de aankoop van grond op Nieuw Reijerwaard geopend. Via onder andere de website kunnen geïnteresseerde bedrijven zich laten registreren als gegadigde om zich op Nieuw Reijerwaard te vestigen. Registratie is voor bedrijven noodzakelijk om in aanmerking te komen voor de aankoop van een kavel.

 

Op basis van de registratie kan de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard beoordelen of bedrijven op basis van de vastgestelde bestemming agro/vers/food voor vestiging in aanmerking komen. In de tweede helft van 2013 wordt gestart met het bouwrijp maken en de aanleg van de infrastructuur, begin 2014 wordt de eerste paal en de start van het bouwen van de bedrijven verwacht.

 

 

 
Kort geding
 

Vanochtend diende een kort geding tegen het OM in Rotterdam, aangespannen door krakers van twee woningen aan de Voorweg op Nieuw Reijerwaard. De krakers zijn het er niet mee eens dat zij door het OM zijn gesommeerd om de gekraakte woningen te verlaten.

 

De uitspraak van dit kort geding wordt op 14 februari verwacht, 15 februari publiceren wij dit op onze website.

 
 

 

 

  Deze nieuwsbrief is een twee-wekelijkse uitgave van de GR Nieuw Reijerwaard.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden.
 

 

 

Telefoon: 0180 2000 30 | email: info@nieuwreijerwaard.eu