Nieuwsbrief

Nieuw Reijerwaard

22 januari 2013, nummer 10

 

 
 

Nieuw Reijerwaard staat de komende jaren een grote verandering te wachten. Het gebied krijgt een bedrijfsbestemming. Het huidige gebruik (agrarisch en glastuinbouw) eindigt. Deze ontwikkeling heeft een grote impact op het gebied, de omgeving en de bewoners en gebruikers ervan.

 

Wij willen u daarom graag zo volledig mogelijk informeren over de ontwikkeling Nieuw Reijerwaard. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de ontwikkeling en realisatie van Nieuw Reijerwaard. Als u vragen heeft, waar u in de nieuwsbrief geen antwoord op vindt, kunt u die stellen via info@nieuwreijerwaard.eu.

 
 

 

 

Termijn terinzagelegging voorbij

Op 27 december 2012 liep de terinzagelegging van het ontwerpinpassingsplan Nieuw Reijerwaard bij de Provincie Zuid-Holland af. In deze periode kon iedereen een zienswijze indienen over het ontwerpinpassingsplan of het MER en konden belanghebbenden een zienswijze indienen over het ontwerpexploitatieplan. Er zijn ongeveer 175 zienswijzen binnengekomen. De provincie zal de ingediende zienswijzen beoordelen.

 

Volgens planning wordt het inpassingsplan inclusief MER en exploitatieplan dit voorjaar door Gedeputeerde Staten en daarna door Provinciale Staten vastgesteld. Het Besluit Hogere Grenswaarden van de gemeente Ridderkerk heeft ook tot 27 december 2012 ter inzage gelegen.

 

 

 
Fruit logistica
 

Van 6 t/m 8 februari is de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard vertegenwoordigd op de Fruit Logistica in Berlijn. De Fruit Logistica is de grootste vakbeurs ter wereld op het gebied van handel in verse groente en fruit.

Op deze beurs zijn vertegenwoordigers van meer dan 2.400 bedrijven uit de hele wereld aanwezig.

 

 
 

 

 

Termijn terinzagelegging voorbij

Aanstaande donderdag is de officiële overhandiging van het eerste boek ‘Denkend aan de polder’ over de geschiedenis van de polder Nieuw Reijerwaard. Vanaf maandag 28 januari is het boek verkrijgbaar bij de Oudheidkamer Ridderkerk en boekhandel Ridderhof voor € 64,50.

 

Als u een boek heeft besteld, maar niet in de gelegenheid bent om het donderdag op te komen halen tijdens deze bijeenkomst, dan kunt u het boek vanaf maandag 28 januari ophalen bij de Oudheidkamer Ridderkerk. Kijkt u voor bereikbaarheid en openingstijden op www.oudridderkerk.nl.

 

 

  Deze nieuwsbrief is een twee-wekelijkse uitgave van de GR Nieuw Reijerwaard.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden.
 

 

 

Telefoon: 0180 2000 30 | email: info@nieuwreijerwaard.eu