Nieuwsbrief

Nieuw Reijerwaard

30 augustus 2012, nummer 1

 

 
 

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard. Deze nieuwsbrief wordt in de komende periode twee-wekelijks aan u verstuurd. Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard.

 

Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld de planning en voortgang van het project en de vergaderingen van het Algemeen Bestuur. Wanneer u vragen over of suggesties voor de nieuwsbrief heeft kunt u ons dat laten weten via info@nieuwreijerwaard.eu.

 
 

 

 

Planning inpassingsplan
De provincie Zuid-Holland stelt het inpassingsplan op. Op 25 september 2012 neemt Gedeputeerde Staten een besluit over het ontwerp-inpassingsplan. Het ontwerp-inpassingsplan ligt vanaf oktober 2012 ter inzage. Ook wordt een milieueffectrapport opgesteld (MER), samen met het ontwerp inpassingsplan is dit het vastgestelde inpassingsplan. Het inpassingsplan biedt een juridisch-planologische basis waardoor Nieuw Reijerwaard gerealiseerd kan worden. De actuele stand en informatie over het inpassingsplan is te vinden via deze link. De uiteindelijke besluitvorming door Provinciale Staten vindt plaats begin 2013.

 

Plangebied

 

 

 
werkzaamheden-nieuwreijerwaard-zichtbaar
 

Op 15 augustus jl is de overeenkomst met de tuinders op Nieuw Reijerwaard over de aankoop van 73 ha grond ondertekend. De gronden worden door de tuinders ontdaan van alle opstallen en gesaneerd opgeleverd.

 

In september 2012 starten de werkzaamheden in het gebied en zullen de eerste veranderingen zichtbaar worden. De eerste gronden worden in augustus 2013 aan de GRNR opgeleverd.

 
 

 

 

Gemeentehuis

 

Vergadering 17 september
Op maandag 17 september is de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard. De vergadering start om 17:30 uur en vindt plaats in het gemeentehuis van Ridderkerk. De vergadering van het algemeen bestuur is openbaar, vergelijkbaar met vergaderingen van de gemeenteraad. Via www.nieuwreijerwaard.eu kunt u de actuele kalender raadplegen voor de datum, agenda en bijhorende stukken van de vergadering. U kunt ook de vergadering live beluisteren via internet en eerdere vergaderingen terugluisteren.

 

 

 

 
 

vestigen-in-nieuwreijerwaard Het bedrijventerrein is bedoeld voor bedrijven in de agro/vers/food-logistieke sector. Vanaf 2013 komt de grond op Nieuw Reijerwaard voor bedrijven in deze sector in de verkoop. De planning is gericht op het slaan van de eerste paal in het eerste kwartaal van 2014. Bedrijven die belangstelling hebben kunnen zich al melden bij de GR Nieuw Reijerwaard via info@nieuwreijerwaard.eu. De acquisitie van Nieuw Reijerwaard wordt eind 2012 opgestart.

 

Loods met vrachtwagen

 

 

  Deze nieuwsbrief is een twee-wekelijkse uitgave van de GR Nieuw Reijerwaard.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden.
 

 

 

Telefoon: 0180 2000 30 | email: info@nieuwreijerwaard.eu