Actueel overzicht werkzaamheden

Op deze pagina vindt u een overzicht van de werkzaamheden die momenteel in en rond Nieuw Reijerwaard plaatsvinden. Dit overzicht wordt wekelijks op dinsdag geactualiseerd. 

We proberen met dit overzicht zo volledig mogelijk te zijn, maar soms lukt dat niet omdat we niet de enige opdrachtgever zijn. 

 

WERKZAAMHEDEN

Bijgewerkt: 7 november 2017

 

Deel Voorweg afgesloten tot en met 27 oktober.

Een deel van de Voorweg, tussen de Rijksstraatweg en Voorweg 11, is tot en met 27 oktober afgesloten. De afsluiting en omleiding worden met borden langs de weg aangegeven.

 

T/m eind oktober 2017: Bouwrijp maken tussen Voorweg - Laurierweg en aanleg riolering

Kruising Voorweg-Laurierweg vanaf vrijdagavond 27 oktober open

De kruising Voorweg - Laurierweg gaat vanaf vrijdagavond 27 oktober open. Vanaf dan rijdt het verkeer een stukje over de nieuw aangelegde Voorweg en de nieuwe aansluiting op de Rijksstraatweg. De Laurierweg blijft nog afgesloten en ook de Voorweg richting de onderdoorgang wordt nog niet opgesteld. De doorsteek van de riolering onder de Voorweg wordt later gedaan.

 

Aanbrengen voorbelasting Peterselieweg tussen Voorweg en Verbindingsweg en noordkant Verbindingsweg

De voorbelasting in dit gebied is aangebracht. Er moet nog op één gdeelte in de richting van de Voorweg worden aangebracht, dit is nog niet ingepland. Het aanbrengen van voorbelasting aan de noordkant van de Verbindingsweg is de start voor het omleggen van de kabels en leidingen ten behoeve van de latere reconstructie van de Verbindingsweg. De sloot naast de weg wordt gedempt.

 

T/m oktober 2017: Aanleg nieuwe gasleiding

Momenteel wordt gewerkt aan de koppeling tussen bestaande net en de nieuwe gasleiding. De werkzaamheden worden door de firma Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken B.V. uitgevoerd. Voor vragen kunt u terecht bij de klantenservice van Stedin, via 088-8963963.


Februari: Aanleg rotonde Verenambachtseweg 
Momenteel wordt gewerkt aan de rotonde op de Verenambachtseweg. 

 

Ophoging grondwal 100-meterzone 

Zuidelijk deel: Regelmatig wordt het zuidelijk deel van de grondwal opgehoogd met vrijgekomen grond bij werkzaamheden in het gebied. 

Noordelijk deel: Ook voor dit gedeelte van de grondwal geldt nu dat deze verder wordt opgehoogd met vrijgekomen grond bij werkzaamheden in het gebied.

 

Tot en met eind 2017: Werkzaamheden onderdoorgang Rijksstraatweg

De Rijksstraatweg ter plekke van de Onderdoorgang is weer open voor verkeer. Vanaf de Rijksstraatweg is de nieuwe onderdoorgang al grotendeels zichtbaar en dat geldt ook voor het bedieningshuisje van de waterkeringsdeur. 

Hieronder een overzicht van overige bijzonderheden en maatregelen rondom de werkzaamheden:

Fietspad en voetpad tussen Handelsweg en Rijksstraatweg afgesloten

Het voet- en fietspad tussen de Handelsweg en de Rijksstraatweg is nog steeds afgesloten. Voor voetgangers is een alternatieve doorgang gemaakt tussen de bedrijven Coolfresh en 4Fruit. Dit traject is voor fietsers niet geschikt, daarom worden fietsers gevraagd af te stappen of de aangegeven omleidingsroutes te gebruiken. Deze omleiding gaat via de Noldijk, Gebroken Meeldijk en Tuindersweg. Naar verwachting houdt deze situatie aan tot eind november 2017.

Tijdelijk ponton tussen fietspad en Handelsweg alleen toegankelijk voor voetgangers

Aannemer Van Hattum en Blankevoort heeft een tijdelijk ponton tussen het fietspad en de Handelsweg geplaatst. Het ponton is in de komende periode alleen toegankelijk voor voetgangers. 

Als er vragen zijn over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de aannemer Van Hattum en Blankevoort via 088-1865900 en vragen naar Bas Hofman (uitvoering).

_______


Meer informatie?

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief (door een mail te sturen naar info@nieuwreijerwaard.eu) ontvangt u regelmatig informatie over de werkzaamheden via de mail. Ook worden werkzaamheden aangekondigd via borden langs de weg, via een aankondiging in de Blauwkai, in de Combinatie, via de publicatie van een vergunning door de gemeente of het waterschap, of in een brief die u thuis krijgt.