Actueel overzicht werkzaamheden

Op deze pagina vindt u een overzicht van de werkzaamheden die momenteel in en rond Nieuw Reijerwaard plaatsvinden. Dit overzicht wordt wekelijks op dinsdag geactualiseerd. 

We proberen met dit overzicht zo volledig mogelijk te zijn, maar soms lukt dat niet omdat we niet de enige opdrachtgever zijn. 

 

WERKZAAMHEDEN

Bijgewerkt: 19 september 2017

 

Vanaf 25 september: Grondsanering Rijksstraatweg 400 - 402

Vanaf 25 september werkt aannemer Kraaijeveld's Aannemingsbedrijf aan de grondsanering van de percelen Rijksstraatweg 400 en 402.

 

27 t/m 29 september: omleiding fietspad (Westpad) langs A16

Fietsers op het fietspad Westpad langs de A16 van en naar de Hoogzandweg wordt van 27 tot en met 29 september omgeleid via de Voorweg naar de Verbindingsweg. De omleiding wordt ter plaatse met borden aangegeven.

 

T/m eind oktober 2017: Bouwrijp maken tussen Voorweg - Laurierweg en aanleg riolering

Aannemer KWS legt riolering aan op de kavels aan beide zijden van de Laurierweg, tussen de Verbindingsweg en de Voorweg. De nutsbedrijven verleggen kabels en leidingen rondom de kruising. Ook is gestart met de aanleg van de Blauwe wig in dit gedeelte. De werkzaamheden duren tot eind september 2017.

Werkzaamheden kruising Voorweg-Laurierweg

Momenteel wordt de kruising Voorweg-Laurierweg aangelegd. De riolering wordt doorgetrokken, waarna de kabels en leidingen worden verlegd. Hierna wordt de kruising aangelegd. Verkeer kan van de Voorweg gebruik blijven maken tijdens de werkzaamheden, er is een tijdelijke bypass aangelegd. Naar verwachting eind oktober kan het verkeer over de nieuw aangelegde (gewijzigde) kruising Voorweg-Laurierweg rijden.

 

Tot eind september: Aanbrengen voorbelasting Peterselieweg tussen Voorweg en Verbindingsweg en noordkant Verbindingsweg

Tot eind september werkt aannemer KWS aan het aanbrengen van de voorbelasting van de Peterselieweg tussen de Voorweg en de Verbindingsweg. Eerst wordt een zandlaag aangebracht en daarna de verticale drainage. 

Het aanbrengen van voorbelasting aan de noordkant van de Verbindingsweg is de start voor het omleggen van de kabels en leidingen ten behoeve van de latere reconstructie van de Verbindingsweg. De sloot naast de weg wordt gedempt.

 

T/m oktober 2017: Aanleg nieuwe gasleiding

Energienetbeheerder Stedin voert werkzaamheden uit achter de Rijksstraatweg, in de 100-meter-zone, en de Hoogzandweg. De werkzaamheden worden door de firma Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken B.V. uitgevoerd. Voor vragen kunt u terecht bij de klantenservice van Stedin, via 088-8963963.


Februari: Aanleg rotonde Verenambachtseweg 
Momenteel wordt gewerkt aan de rotonde op de Verenambachtseweg. 

 

Ophoging grondwal 100-meterzone 

Zuidelijk deel: Regelmatig wordt het zuidelijk deel van de grondwal opgehoogd met vrijgekomen grond bij werkzaamheden in het gebied. 

Noordelijk deel: Ook voor dit gedeelte van de grondwal geldt nu dat deze verder wordt opgehoogd met vrijgekomen grond bij werkzaamheden in het gebied.

 

Tot en met eind 2017: Werkzaamheden onderdoorgang Rijksstraatweg

De nieuwe weg over de onderdoorgang is al zichtbaar, dat geldt ook voor het bedieningshuisje van de waterkeringsdeur dat naast de onderdoorgang geplaatst wordt. 

Hieronder een overzicht van overige bijzonderheden en maatregelen rondom de werkzaamheden:

Fietspad en voetpad tussen Handelsweg en Rijksstraatweg afgesloten

Eind april zijn de werkzaamheden aan de onderdoorgang aan Barendrechtse zijde gestart. Daardoor kan het voet- en fietspad tussen de Handelsweg en de Rijksstraatweg tijdelijk niet worden gebruikt. Voor voetgangers is een alternatieve doorgang gemaakt tussen de bedrijven Coolfresh en 4Fruit. Dit traject is voor fietsers niet geschikt, daarom worden fietsers gevraagd af te stappen of omleidingsroutes te gebruiken. Als alles volgens planning verloopt, houdt deze situatie aan tot november 2017.

In overleg met de gemeente Ridderkerk zal worden bepaald wanneer de Voorweg en de tunnel worden opengesteld. 

Verkeersregelaars bij groot transport

Voor bepaalde activiteiten waarbij veel groot transport verwacht wordt, zal er een verkeersregelaar worden ingezet om het verkeer in goede banen te leiden.

Bruggetje tussen fietspad en Handelsweg alleen toegankelijk voor voetgangers

Aannemer Van Hattum en Blankevoort heeft het bruggetje tussen het fietspad en de Handelsweg verplaatst. Het bruggetje is in de komende periode alleen toegankelijk voor voetgangers. Omdat de verbinding bij het bruggetje met het fietspad naar de Handelsweg is afgesloten voor fietsverkeer, is een omleiding voor fietsers ingericht. Deze omleiding gaat via de Noldijk, Gebroken Meeldijk en Tuindersweg. Binnenkort zal het bruggetje naast de onderdoorgang, in overleg met de gemeente Ridderkerk, worden vervangen door het trottoir langs de onderdoorgang.

 

Als er vragen zijn over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de aannemer Van Hattum en Blankevoort via 088-1865900 en vragen naar Bas Hofman (uitvoering).

 

_______


Meer informatie?

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief (door een mail te sturen naar info@nieuwreijerwaard.eu) ontvangt u regelmatig informatie over de werkzaamheden via de mail. Ook worden werkzaamheden aangekondigd via borden langs de weg, via een aankondiging in de Blauwkai, in de Combinatie, via de publicatie van een vergunning door de gemeente of het waterschap, of in een brief die u thuis krijgt.